Minipak Administratiesoftware

Minipak Administratiesoftware

Minipak administratiesoftware is sinds 1992 gespecialiseerd in het ontwerpen, bouwen en ondersteunen van database-applicaties voor de administratieve omgeving.
Voor de bouw van applicaties wordt gebruik gemaakt van de programmeertaal xBase++.

Het Copyright voor MINIPAK © software is gereserveerd voor 2013, 2014, 2015, 2016 door Minipak software, Ommen.

MINIPAK ® is een geregistreerd handelsmerk en eigendom van Minipak software, Ommen.

BEDRIJFSGEGEVENS

Inschrijving Kamer van Koophandel Oost Nederland: NL 30 101 521

Bekijk het factuurprogramma of het boekhoudprogramma